Ergowijs

Opent deuren naar informatie.
[ Inka Logister-Proost ]

Ergotherapie

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie - het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven - gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties in het handelen te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken. 

Blijf op de hoogte

Ergowijs is het initiatief van Inka Logister-Proost voor Freelance Post-HBO onderwijs en tekst schrijven.
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Lid van de vereniging Ergotherapie Nederland.

De website van ergowijs heeft ongeveer 19.000 bezoekers per jaar!

Ergowijs op Facebook: dagelijks ergotherapie relevant nieuws!

Contact

Infotheek

De website van ergowijs is de bron voor alle ergotherapeuten en studenten ergotherapie, die volgens de vier pijlers clientgecentreerd, occupation-based, context-based en evidence-based werken of dit zouden willen doen.