Ergowijs

Opent deuren naar informatie.
[ Inka Logister-Proost ]

Opleiding

1984-1988

Opleiding Ergotherapie
Hogeschool Heerlen te Hoensbroek

2000-2001

Scholing vakreferent I en II
Nederlands Paramedisch instituut

2003-2004

Scholing in Wetenschap I en II
Nederlands Paramedisch instituut

2004-2005

Scholing in Didactiek
Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Post-HBO gevolgdEmancipatorische hulpverlening


Weerbaarheidstraining


Training Intervisie en collegiale consultatie


AMPS


Arm- en handfunctietraining

Advisering professionele verzorgenden en mantelzorgers

Coachen van mensen met chronische aandoeningen

Cognitieve Revalidatie I, II en III

PRPP

CO-OP

Ergotherapie en COPD

Werkervaring

1988-2002

Mediant G.G.Z.,
locatie Helmerzijde te Enschede
Ergotherapeute

2002-2004

Nederlands Paramedisch instituut te Amersfoort
Vakreferent Ergotherapie

2004-2005

Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opleiding Ergotherapie
Docent Ergotherapie

2004-2005

Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
Project implementatie EBP
Projectmedewerker

2005-heden

Liberein, GRZ
Enschede
Ergotherapeute

2006-heden

Eénmansbedrijf: Ergowijs

Freelance docent (HBO en post-HBO)

Freelance schrijver

Publicaties

2017   

Hoofdstuk 4. Ondersteunen en versterken. Op weg naar herstel, zelfmanagement, eigen kracht en inclusie.
I. Logister-Proost en M. Ammeraal MScOT
Grondslagen.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Hoofdstuk 17. Begrippen begrijp: de onderbouwing van ergotherapie modellen.
Drs A. Kinébanian en I. Logister-Proost
Grondslagen.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Hoofdstuk 23. Overige occupation-based ergotherapie modellen
M. Le Granse, I. Logister-Proost en B. Op de Beeck
Bijdrage: 23.5 Occupational Therapy Intervention Process Model.Logister-Proost
Grondslagen.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Hoofdstuk 21. Occupational Therapy Practice Framework (OTPF).
I. Logister-Proost
Grondslagen.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Hoofdstuk 24. Methodisch handelen.
I. Logister-Proost en M. Steensels
Grondslagen.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

2015

De praktijkcontext van de ergotherapeut beweegt mee met de veranderingen in zorg en welzijn.
Margo van Hartingsveldt, Rieke Hengelaar en Inka Logister-Proost
Ergotherapie Magazine 2015 (3)

2012                                    

Hoofdstuk 4. Herstelondersteuning en rehabilitatie: op weg naar zelfmanagement, empowerment en inclusie.
I. Logister-Proost en M. Ammeraal MScOT
Grondslagen, 3e herziene versie.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Hoofdstuk 14. Begrippen begrijpen… de onderbouwing van ergotherapie modellen.
Drs A. Kinébanian en I. Logister-Proost
Grondslagen, 3e herziene versie.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Hoofdstuk 19. Occupation-based modellen
M. Le Granse
Bijdrage: 19.6 Occupational Therapy Intervention Process ModelI.Logister-Proost
Grondslagen, 3e herziene versie.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Hoofdstuk 18. Occupational Therapy Practice Framework
I. Logister-Proost
Grondslagen, 3e herziene versie.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Hoofdstuk 20. Methodisch handelen
I. Logister-Proost en M. Steensels
Grondslagen, 3e herziene versie.
Redactie: M. Le Granse, M. van Hartingsveldt MSc OT en Drs A. Kinébanian

Online Studie Cloud behorend bij:
Grondslagen, 3e herziene versie.

Boekbespreking: The Meaning of Everyday Occupation.
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2012/3 Boom|LEMMA
I.Logister-Proost

2011                                    

Beroepsprofiel Ergotherapeut: maatschappelijk relevant.
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2011/2 LEMMA
M. van Hartingsveldt MSc OT, I. Logister-Proost en Drs A. Kinébanian

Klientenzentrierte evidenzbasierte Ergotherapie: ein neues Modell.
Ergoscience 2011|3, Seite 117-121 Thieme
I.Logister-Proost

2010                                    

Beroepsprofiel Ergotherapeut
in opdracht van Ergotherapie Nederland
M. van Hartingsveldt MSc OT, I. Logister-Proost en Drs A. Kinébanian
Uitgever LEMMA


2009                                    

Implicaties voor ergotherapeuten na kennissynthese rehabilitatieonderzoek in Nederland bij mensen met ernstige psychische aandoeningen [Praktische Pagina]
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2009/2, LEMMA
Co-auteur: M. Ammeraal MSc

De visie van ergotherapeuten op het omgaan met functiebeperkingen in de psychiatrische rehabilitatie (discussie)
Tijdschrift voor Rehabilitatie 2009/2
Co-auteur: J. Coppers

De ervaren spiritualiteit door mensen met een chronische aandoening [Bachelorproject]
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 2009/4, LEMMA
Ellen Klaassen, Karin Koopmans, Anoeska Nas, Inge Stomph, Ton Satink MSc OT, Margo van Hartingsveldt MSc OT en Inka Logister-Proost

Gratis toegang tot evidence [Praktische Pagina]Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 2009/4, LEMMA

2008                                    

Clientgecentreerde evidence-based ergotherapie, een nieuw model [Opinie]
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie 2008/1, LEMMA Online artikel

De TRIP-databank: efficiënt zoeken naar bewijs? [Praktische Pagina]
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 2008/2, LEMMA
Co-auteur: Monique Wessels MSc

2007                                    

Gezocht: effectieve ergotherapie. Cliëntgecentreerde evidence-based ergotherapie [boek] Uitgave van ergowijs

2006                                  

De EBPagina
Beschrijvend onderzoek: Patiënten met een armamputatie vergeleken met patiënten met armletsel(s), waarbij gebruik gemaakt is van de Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Outcome Measure.
I.s.m. L. van de Ven-Stevens en I. Roeling
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2006;34(1)

Over CATs en CAPs gesproken… een interview met Annie McCluskey.
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2006;34(1)

De EBPagina
Case report: Drie volwassenen met Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) verbeteren het omgaan met hun dyspneu.
I.s.m. F.Valster
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2006;34(2)

Rehabilitatie
Co-auteur: Marion Ammeraal
Hoofdstuk in: Grondslagen in de Ergotherapie (herziene versie 2006)

2005                                   

De EBPagina
Randomized controlled trial: ‘Ergotherapie en patiënten met schizofrenie.’
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2005;33(4)

De EBPagina
Literatuurreview: ‘Hemiplegische schouderpijn, implicaties voor ergotherapeutische behandeling’
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2005;33(5)

De EBPagina
Kwalitatieve studie: 'De kijk van ouders op hun kind na ergotherapie op basis van sensorische integratie.'
I.s.m. M. van Hartingsveldt
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2005;33(6)

2004                                     

Referatenrubriek.
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2004;32(1-3)

Spiritualiteit in de ergotherapie, van theorie naar concrete praktijk. Deel 1: Theorie, definities en visies.
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2004;32(4)

Spiritualiteit in de ergotherapie, van theorie naar concrete praktijk. Deel 2: Toepassing in de praktijk.
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2004;32(5)

De EBPagina
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2004;32(5 en 6)

Nieuwsbrief Psychiatrie
Vakgroep Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
I.s.m. M.Stuivenberg

2003                                     

Referatenrubriek.
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2003;31(1-6)

Blijf gezond in het beroep! Prevalentie en preventie stress en burn-out bij ergotherapeuten. (review)
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2003;31(6):246-251

Nieuwsbrief Psychiatrie
Vakgroep Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
I.s.m. M.Stuivenberg

2002                                   

Referatenrubriek.
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2002;30(1-6)

Zo blijft een ergotherapeut op de hoogte!
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2002;30(3)

Zoeken naar onderzoek. Onderzoek ergotherapie eenvoudig binnen bereik.
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2002;30(6)

Het praktisch nut van het documentatiecentrum van het Nederlands Paramedisch instituut.
Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 2003;31(1)

Nieuwsbrief Psychiatrie
Vakgroep Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
I.s.m. M.Stuivenberg